Karlsbroen

Karlsbroen

Karlsbroen er en av verdens flotteste broer. Den historiske broen som krysser elven Moldau i Praha, var i tidligere tider det viktigste båndet for å knytte Gamlebyen sammen med området rundt Prahaborgen (Lillesiden) og landsbygden.

Karlsbroen ble etter støtte fra kong Karl IV påbegynt i 1357 og ferdigstilt i begynnelsen av 1400-tallet. Broen som er 516 meter lang og 10 meter bred, er bygget i sandstein. Ifølge den lokale folkloren ga Karl IV ordre om å blande ferske egg i mørtelen, slik at brokonstruksjonen skulle bli sterkere.

Trettis statuer
Karlsbroen er vakkert dekorert med tretti statuer, der mesteparten er i barokkstil. Statuene ble reist i perioden fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen av 1700-tallet. Statuene er i dag alle kopier. De originale statuene er stilt ut i Nasjonalmuseets Lapidarium, som er et museum viet til skulpturer i stein fra år tusen og frem til 1900-tallet.

Statuen på bildet er av den tsjekkiske helgenen John av Nepomuk. Han ble etter ordre fra den bøhmiske kongen Wenceslaus kastet i elven og druknet. Han var tidligere skriftefar til den bøhmiske dronningen, men falt i unåde hos kongen da han ikke ville avsløre hva som ble sagt under disse skiftemålene. Ifølge gammel overtro er du sikret evig lykke om du tar på statuen.

Vernon Nelson