John Lennon-muren

John Lennon-muren

John Lennon-muren er en populær attraksjon i Praha, særlig blant yngre mennesker, og er kjent som en mur det er fritt frem til å sette sitt preg på.

Muren var på 1980-tallet et sted hvor unge tsjekkere uttrykte sin frustrasjon over kommunistregime ved å skrible ned sine klager. Mye av muren har hele tiden inneholdt graffitibilder av John Lennon og tekster hentet fra Beatles-sanger. Under kommunisttiden var både Lennon og Beatles idealer for tsjekkisk ungdom.

John Lennon-muren er i dag et symbol på kjærlighet og fred, som er to typiske ungdomsidealer og som sammen med Beatles-tekster og Lennon-figurer er et gjennomgående tema for bilder og tekster på muren.

Vernon Nelson