Det gamle bytorget

Det gamle bytorget

Det gamle bytorget (Staromestske Namesti) ligger i gamlebyen i Praha, og er et av de flotteste historiske torgene i Europa.

Det gamle bytorget med sine vakre kirker og gamle bygninger tar deg langt tilbake i tid. De første bygningene her skriver seg fra 1300 -1400-tallet, og det var på denne tiden torget ble den viktigste markedsplassen i Praha. Flere av de flotte bygningene som ble reist tidlig i torgets historie er bygget i romersk, gotisk, og barokk stil.

Jan Hus minnesmerket
På den ene siden av plassen ligger det et svært minnesmerke over Jan Hus. Jan Hus var en religiøs tenker, som satte i gang en religiøs bevegelse hvor tilhengerne ble kalt Husitter. Han ble dømt for kjetteri av den katolske kirke og brent på bålet i 1415. Hans henrettelse ble en viktig katalysator for den protestantiske bevegelsen.

Tynkirken
Tynkirken med sine lett gjenkjellige to tårn er en dominerende del av det gamle bytorget, og har vært hovedkirken til denne delen av byen siden 1300-tallet.

Vernon Nelson